(Med forbehold om endringer i forhold til smittevernregler og korona)