Vi forholder oss alltid til gjeldende smittevernregler. 

  • man må være frisk og uten sykdomssymptomer for å komme på trening
  • vaske/sprite hendene når man kommer, og etter trening
  • holde avstand til hverandre
  • bruk munnbind om man benytter offentlig transport

Foresatte og andre som vil vente på barn/ungdom som trener må registrere seg med navn og telefonnummer på liste som ligger på oppholdsrommet.

Alle voksne må holde minst 1 meter avstand til andre (som ikke er i samme husstand).

Dersom man har vært i klubben og senere blir syk, er det viktig at man kontakter styret i klubben for at det skal igangsettes tiltak og smittesporing.