Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til og identifisere en enkeltperson. Data som ikke alene kan knyttes til en person, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.

Hvilken informasjon samler Lyderhorn Karateklubb om deg?

For våre medlemmer er all nødvendig informasjon lagret i medlemssystemet som benyttes av alle klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund. Deres personvernerklæring / retningslinjer for personvern gjelder for alle klubber som benytter samme system.

For ikke-medlemmer som oppgir informasjon i forbindelse med annonser på Lyderhorn sine facebook-sider lagrer vi følgende informasjon: persondata og kontaktinformasjon, som f.eks. epostadresse, telefonnummer. Dette for at vi skal kunne gi deg utfyllende informasjon om klubben, nyhetsbrev og invitasjoner med treningstilbud som du har oppgitt at du ønsker.

Bruk av cookies på våre nettsider:
Vi samler informasjon om hvordan besøkende benytter våre nettsider. Informasjonen er anonym, vi har ikke mulighet for å spore opplysninger tilbake til den enkelte bruker. Det vi tar vare på er antall besøkende på nettsiden, hvilke nettsteder besøkende kommer fra og hvilke sider som er besøkt. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene våre.


Hva bruker Lyderhorn Karateklubb informasjonen til?

Vi bruker informasjonen om deg til å:

  • Sende deg relevant informasjon, dersom du har bedt oss om det.
  • Behandle og svare på epost eller oppringing fra deg.
  • Følge opp dine forespørsler, hvis du f.eks. har bestilt utstyr, bedt om informasjon om kurs eller meldt deg på arrangement.
  • Forbedre våre nettsider og nettsteder.

Deler Lyderhorn Karateklubb informasjonen med andre?
Vi utlevere ikke personopplysninger om deg til andre, med mindre det foreligger et gyldig rettslig grunnlag eller at du har gitt spesifikt samtykke til dette.

Hvor lenge oppbevarer Lyderhorn Karateklubb opplysningene dine?
Lyderhorn lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.


Dette er dine rettigheter:

Innsyn
Du har rett til å få vite og få kopi av hvilke personopplysninger Lyderhorn Karateklubb har registrert om deg. Hvis du ber om innsyn kan du blant annet få svar på hvor dine personopplysninger er hentet fra, hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for, og om personopplysningene er blitt gitt videre og til hvem. Lyderhorn Karateklubb kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt, for eksempel av hensyn til avdekking av brudd på lover og regler eller av hensyn til vern av andre personer.

Feilretting
Hvis du oppdager at Lyderhorn Karateklubb har registrert uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet. Hvis feilretting gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden.

Kontakt
Dersom du vil benytte deg av dine rettigheter, eller mener Lyderhorn Karateklubb behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du kontakte oss på karate(@)lyderhorn.no