Karate er en gammel stridskunst fra Okinawa i Japan som bygger på teknikker (slag, spark, blokkeringer) og etiske verdinormer.

Alle kan trene karate, fra helt unge barn til godt voksne besteforeldre - alle vil kunne dra god nytte av karatetrening.


Innen selvforsvar er karate bortimot det optimale av hva som kan tilbys. Gjennom treningen lærer man mye om seg selv og andre, får en positiv og fredfull innstilling som igjen gir økt livskvalitet.


Utøverne trener på grunnteknikker (kihon), kamp (kumite) og mønsterteknikker (kata) og har regelmessig mulighet til å vise sine ferdigheter ved å gradere seg opp til en høyere beltefarge eller ved regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser.

Å fastsette en vinner eller taper er ikke det primære målet i karate. 


Som kampkunst brukes karate til utvikling av ens karakter gjennom hard trening, slik at utøveren kan overvinne enhver hindring - det være seg enten fysiske overgrep eller konfrontasjoner med sitt eget ego.

Karate er en kampkunstform hvor en lærer å forsvare seg selv uten bruk av våpen. Gjennom systematisk trening lærer man å bruke alle kroppsdeler som våpen i en krisesituasjon.

KARATE ER FOR ALLE

Her er noen eksempler på kataer. Trykk på linkene for å se filmer fra klubbens Youtube-kanal:

Taikyoku Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Jion